Efternamnet Skill


Snabbfakta om Skill


Skill på rövarspråket: Soskokiloll
Skill baklänges blir: Lliks

Hur många har Skill som efternamn?

93 har Skill som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkillObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest