Efternamnet Skille


Snabbfakta om Skille


Skille på rövarspråket: Soskokilolle
Skille baklänges blir: Elliks

Hur många har Skille som efternamn?

10 har Skille som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkilleObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest