Efternamnet Skillemar


Snabbfakta om Skillemar


Skillemar på rövarspråket: Soskokilollemomaror
Skillemar baklänges blir: Ramelliks

Hur många har Skillemar som efternamn?

11 har Skillemar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkillemarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest