Efternamnet Skillhammar


Snabbfakta om Skillhammar


Skillhammar på rövarspråket: Soskokilollhohamommaror
Skillhammar baklänges blir: Rammahlliks

Hur många har Skillhammar som efternamn?

15 har Skillhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkillhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest