Efternamnet Skillius


Snabbfakta om Skillius


Skillius på rövarspråket: Soskokilolliusos
Skillius baklänges blir: Suilliks

Hur många har Skillius som efternamn?

21 har Skillius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkilliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest