Efternamnet Skilström


Snabbfakta om Skilström


Skilström på rövarspråket: Soskokilolsostotrorömom
Skilström baklänges blir: Mörtsliks

Hur många har Skilström som efternamn?

15 har Skilström som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkilströmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest