Efternamnet Skinnari


Snabbfakta om Skinnari


Skinnari på rövarspråket: Soskokinonnarori
Skinnari baklänges blir: Iranniks

Hur många har Skinnari som efternamn?

44 har Skinnari som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkinnariObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest