Efternamnet Skinstad


Snabbfakta om Skinstad


Skinstad på rövarspråket: Soskokinonsostotadod
Skinstad baklänges blir: Datsniks

Hur många har Skinstad som efternamn?

13 har Skinstad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Skinstad



Obs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest