Efternamnet Skjaeret


Snabbfakta om Skjaeret


Skjaeret på rövarspråket: Soskokjojaeroretot
Skjaeret baklänges blir: Tereajks

Hur många har Skjaeret som efternamn?

11 har Skjaeret som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkjaeretObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest