Efternamnet Skjutar


Snabbfakta om Skjutar


Skjutar på rövarspråket: Soskokjojutotaror
Skjutar baklänges blir: Ratujks

Hur många har Skjutar som efternamn?

18 har Skjutar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkjutarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest