Efternamnet Skoda


Snabbfakta om Skoda


Skoda på rövarspråket: Soskokododa
Skoda baklänges blir: Adoks

Hur många har Skoda som efternamn?

20 har Skoda som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkodaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest