Efternamnet Skogäng


Snabbfakta om Skogäng


Skogäng på rövarspråket: Soskokogogänongog
Skogäng baklänges blir: Gnägoks

Hur många har Skogäng som efternamn?

17 har Skogäng som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkogängObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest