Efternamnet Skoghammar


Snabbfakta om Skoghammar


Skoghammar på rövarspråket: Soskokogoghohamommaror
Skoghammar baklänges blir: Rammahgoks

Hur många har Skoghammar som efternamn?

23 har Skoghammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkoghammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest