Efternamnet Skogkvist


Snabbfakta om Skogkvist


Skogkvist på rövarspråket: Soskokogogkokvovisostot
Skogkvist baklänges blir: Tsivkgoks

Hur många har Skogkvist som efternamn?

14 har Skogkvist som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkogkvistObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest