Efternamnet Skoglar


Snabbfakta om Skoglar


Skoglar på rövarspråket: Soskokogoglolaror
Skoglar baklänges blir: Ralgoks

Hur många har Skoglar som efternamn?

53 har Skoglar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkoglarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest