Efternamnet Skogsfors


Snabbfakta om Skogsfors


Skogsfors på rövarspråket: Soskokogogsosfofororsos
Skogsfors baklänges blir: Srofsgoks

Hur många har Skogsfors som efternamn?

42 har Skogsfors som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkogsforsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest