Efternamnet Skogsgårdh


Snabbfakta om Skogsgårdh


Skogsgårdh på rövarspråket: Soskokogogsosgogårordodhoh
Skogsgårdh baklänges blir: Hdrågsgoks

Hur många har Skogsgårdh som efternamn?

13 har Skogsgårdh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkogsgårdhObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest