Efternamnet Skok


Snabbfakta om Skok


Skok på rövarspråket: Soskokokok
Skok baklänges blir: Koks

Hur många har Skok som efternamn?

10 har Skok som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkokObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest