Efternamnet Skokic


Snabbfakta om Skokic


Skokic på rövarspråket: Soskokokokicoc
Skokic baklänges blir: Cikoks

Hur många har Skokic som efternamn?

15 har Skokic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkokicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest