Efternamnet Skoko


Snabbfakta om Skoko


Skoko på rövarspråket: Soskokokoko
Skoko baklänges blir: Okoks

Hur många har Skoko som efternamn?

32 har Skoko som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkokoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest