Efternamnet Skommargård


Snabbfakta om Skommargård


Skommargård på rövarspråket: Soskokomommarorgogårordod
Skommargård baklänges blir: Drågrammoks

Hur många har Skommargård som efternamn?

11 har Skommargård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkommargårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest