Efternamnet Skoog


Snabbfakta om Skoog


Skoog på rövarspråket: Soskokoogog
Skoog baklänges blir: Gooks

Skoog är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt, där stavningen Skog är vanligast. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna

  • Skog 3 799
  • Skoog 2 588
  • Skogh 766
  • Skoogh 228

Tillsammans blir detta 7 381 personer. Namnet har använts som svenskt soldatnamn.

Källa: Wikipedia

Hur många har Skoog som efternamn?

2 732 har Skoog som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkoogObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest