Efternamnet Skord


Snabbfakta om Skord


Skord på rövarspråket: Soskokorordod
Skord baklänges blir: Droks

Hur många har Skord som efternamn?

35 har Skord som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkordObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest