Efternamnet Skoro


Snabbfakta om Skoro


Skoro på rövarspråket: Soskokororo
Skoro baklänges blir: Oroks

Hur många har Skoro som efternamn?

23 har Skoro som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkoroObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest