Efternamnet Skorsdal


Snabbfakta om Skorsdal


Skorsdal på rövarspråket: Soskokororsosdodalol
Skorsdal baklänges blir: Ladsroks

Hur många har Skorsdal som efternamn?

19 har Skorsdal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkorsdalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest