Efternamnet Skotare


Snabbfakta om Skotare


Skotare på rövarspråket: Soskokototarore
Skotare baklänges blir: Eratoks

Hur många har Skotare som efternamn?

11 har Skotare som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkotareObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest