Efternamnet Skoting


Snabbfakta om Skoting


Skoting på rövarspråket: Soskokototinongog
Skoting baklänges blir: Gnitoks

Hur många har Skoting som efternamn?

12 har Skoting som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkotingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest