Efternamnet Zällh


Snabbfakta om Zällh


Zällh på rövarspråket: Zozälollhoh
Zällh baklänges blir: Hlläz

Hur många har Zällh som efternamn?

22 har Zällh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZällhObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest