Efternamnet Zäther


Snabbfakta om Zäther


Zäther på rövarspråket: Zozätothoheror
Zäther baklänges blir: Rehtäz

Hur många har Zäther som efternamn?

49 har Zäther som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZätherObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest