Efternamnet Zorjan


Snabbfakta om Zorjan


Zorjan på rövarspråket: Zozororjojanon
Zorjan baklänges blir: Najroz

Hur många har Zorjan som efternamn?

11 har Zorjan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZorjanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest