Efternamnet Zorlak


Snabbfakta om Zorlak


Zorlak på rövarspråket: Zozororlolakok
Zorlak baklänges blir: Kalroz

Hur många har Zorlak som efternamn?

11 har Zorlak som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZorlakObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest