Efternamnet Zou


Snabbfakta om Zou


Zou på rövarspråket: Zozou
Zou baklänges blir: Uoz

Hur många har Zou som efternamn?

112 har Zou som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZouObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest