Efternamnet Zouari


Snabbfakta om Zouari


Zouari på rövarspråket: Zozouarori
Zouari baklänges blir: Irauoz

Hur många har Zouari som efternamn?

18 har Zouari som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZouariObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest