Efternamnet Zouiten


Snabbfakta om Zouiten


Zouiten på rövarspråket: Zozouitotenon
Zouiten baklänges blir: Netiuoz

Hur många har Zouiten som efternamn?

13 har Zouiten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZouitenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest