Efternamnet Zschaeck


Snabbfakta om Zschaeck


Zschaeck på rövarspråket: Zozsoschochaeckock
Zschaeck baklänges blir: Kceahcsz

Hur många har Zschaeck som efternamn?

11 har Zschaeck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZschaeckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest