Efternamnet Zunic


Snabbfakta om Zunic


Zunic på rövarspråket: Zozunonicoc
Zunic baklänges blir: Cinuz

Hur många har Zunic som efternamn?

66 har Zunic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ZunicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest