Ditt namn avgör din framtid?Ditt namn avgör din framtid

Ditt namn kan påverka både vad människor tycker om dig och även din identitet. En amerikansk undersökning visar också att namnet kan påverka hur framgångsrik du blir. Det är alltså inte konstigt att det kan vara svårt att välja namn eftersom det även är en socialt laddad fråga, oavsett om det är namn till en bebis eller till ett husdjur. 

Flera aspekter som kan vägas in vid valet av namn

Namnvalet kan vara en invecklad process och många tänker in de aspekter som finns när det är dags att välja namn. Ska namnet vara ovanligt eller vanligt? Gammalt eller modernt? Svenskt eller internationellt? Andra aspekter som många vill fundera över är om namnet ger positiva associationer och flera föräldrar vill inte heller att namnet ska kunna ge möjligheter för eventuella öknamn. 

Många föräldrar tycker exempelvis att det är viktigt att ge barnet ett internationellt namn som kan underlätta vid en internationell karriär i framtiden. Namnvalet kan ge en bild över föräldrarnas förväntningar och förhoppningar på barnet i framtiden. Exempelvis kanske barnet får ett unikt och ovanligt namn om föräldrarna hoppas på en framtid som författare eller artist. 

Kan påverka en framtida inkomst

Brittiska och franska forskare gjorde en undersökning år 2013 där de undersökte om namn och status hade någon koppling till varandra. Undersökningen visade att tyskar som hade mer nobelt klingande namn som exempelvis Kaiser (kejsare) och König (kung) vanligtvis hade högre positioner än tyskar som hade namn som Koch (kock) och Bauer (bonde). Forskarna visade att detta kan bero på ett associativt resonemang. Detta är en psykologisk term som menar att människor automatiskt kopplade tidigare kunskap och känslor med fraser och ord. 

Könsneutrala namn kan vara fördelaktigt för karriären

En amerikansk studie från år 2011 visade att människor som hade namn som var lätta att uttala befann sig vanligtvis högre upp på samhällsstegen än människor som hade svåruttalade namn. Detta kan liknas med att företag som hade enkla namn brukade göra bättre ifrån sig på börsen, enligt en forskare vid New York University. Kvinnor som har könsneutrala namn har också en fördel till att lyckas på arbetsmarknaden, speciellt inom de mansdominerade yrkena. En amerikansk studie visade också att kvinnor som exempelvis hade namn som Leslie, Cameron och Jan hade mer framgångsrika karriärer som jurist. 

Vad tror du om namnets betydelse? Kan det påverka hur framgångsrik du blir? Kommentera gärna!

Skriv en kommentar
Skriv en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest