NamngivningsceremoniNamngivningsceremoni

När ett barn har kommit till världen finns det flera anledningar att fira och då är det vanligt att organisera en namngivningsceremoni. Namngivningen blandas ofta ihop med dop men är egentligen skilda saker men med några likheter som presenter och faddrar som kan liknas med gudfar och gudmor.

Vad är en namngivningsceremoni och hur går det till?

Många väljer att ha en namngivningsceremoni för sitt nya barn och det innebär att barnet välkomnas till världen och barnets namn presenteras. Det är upp till var och en hur en sådan ceremoni går till men vanligtvis brukar det inkludera mat och dryck, sjunga sånger för barnet och berätta om valet av namn på barnet. Det också vanligt att det blir sång för barnet och precis som dop brukar det ges presenter. Om föräldrarna har valt en fadder eller faddrar brukar dessa anges under namngivningsceremonin.

Namngivningsceremonin har stor frihet och den går att organisera hur man vill men vanligen anordnas en ceremoni med mat och dryck, musik, sånger och presenter. Vid dop hälls det vatten på barnets huvud men någon sådan tradition finns inte på namngivningsceremonin även om vissa ändå utför traditionen som en symbolhandling. Istället väljer en del att placera en blomsterkrans på barnet eller planterar ett träd i samband med ceremonin för att trädet ska växa tillsammans med barnet, används ett fruktträd går det även att skörda frukten från trädet så småningom. Följande exempel kan ingå i programmet för ceremonin:

  1. Välkomsttal
  2. Sång för barnet
  3. Avslöjandet av namn för barnet, vad betyder namnet och varför har det valts?
  4. Uppläsande av en dikt
  5. Avslöjandet av faddrar och dessa personer sätter en blomsterkrans på barnet eller tänder ett ljus
  6. Tal från faddrar
  7. Sång för barnet
  8. Ceremonin avslutas och festen börjar

Skillnaden mellan namngivningsceremoni och dop

Dop och namngivningsceremoni är olika saker, ett dop är en kyrklig ceremoni som har en präst bland annat medans namngivning är en ceremoni utan några religiösa inslag. Namngivningen handlar mer om att välkomna barnet till världen och även presentera barnet med en ceremoni, på ett dop blir barnet medlem i svenska kyrkan och välkomnas till församlingen.

Fadder vid namngivning

Under dop utses vanligen en fadder eller gudfar/gudmor och det kan man göra även under namngivningen, ceremonin är ett passande tillfälle att tillkännage vem eller vilka det blir. Se till att fråga personerna i frågan i förväg för att inte få några överraskningar under ceremonin, vissa tycker att det är en del ansvar och förpliktelser som de kanske inte är beredda att ta på sig. Tidigare var det faddern eller faddrarna som skulle ta hand om barnet om något skulle hända föräldrarna men idag handlar fadderskapet mer om att stötta barnet genom livet och vara där för barnet. En tradition från dop är att faddrarna får ett fadderbrev från prästen och även vid en namngivningsceremoni kan detta överlämnas av de nyblivna föräldrarna.

Gåvor till en namngivningsceremoni

Det är vanligt att ge presenter till barnet under dopet och detsamma gäller under namngivningen, det är brukar vara något som barnet kan ha som minne genom hela livet. Populära presenter brukar vara silverspargrisar, ljusstakar och minnesskedar bland annat, en annan frekvent present är ett ekonomiskt bidrag i form av aktier eller fonder som kan likna ett startkapital på början av livet. En annan present är gipsavgjutningar av barnets fot eller hand som blir en fin dekoration i barnrummet.  Idag har blir det allt vanligare med personliga presenter som tavlor eller poster med barnets födelsedatum, bild eller namn, det går också att skapa en personlig present som exempelvis sagoböcker.

Har du varit med om en namngivningsceremoni? Hur gjorde ni? Tipsa gärna! 🙂

Skriv en kommentar
Skriv en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest