Efternamnet Skoglund


Snabbfakta om Skoglund


Skoglund på rövarspråket: Soskokogoglolunondod
Skoglund baklänges blir: Dnulgoks

Hur många har Skoglund som efternamn?

7 027 har Skoglund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkoglundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest