Populära flicknamn på O

Det finns 17 populära flicknamn som börjar på O.
O
Det finns 17 populära flicknamn på O. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 563 st (år 2020)
+ 41 st (år 2020)
+ 40 st (år 2020)
+ 32 st (år 2020)
+ 26 st (år 2020)
+ 22 st (år 2020)
+ 14 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 8 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)

Pin It on Pinterest