Abby


Snabbfakta om Abby


Befolkningsmätaren:
Trendmätaren:

Abby på rövarspråket: Abobby
Abby baklänges blir: Ybba

Hur många heter Abby?

35 kvinnor har Abby som förnamn, varav 25 har det som tilltalsnamn.
12 män har Abby som förnamn, varav 10 har det som tilltalsnamn.Ingen (eller färre än 10) män i Sverige bär namnet.
74 % av alla som heter Abby har det som tilltalsnamn vilket är en hög andel.
Trenden för namnet Abby är starkt uppåtgående med en ökning på 100% (2 st) jämfört med föregående år (2019).

Namnsdag

Abby har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.
35,6 år19,8 år
Snittåldern för kvinnor med namnet Abby ökar, föregående år var den: 19,6 år.


Antal nyfödda som fått namnet Abby

Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.

Pin It on Pinterest