Abubakar


Snabbfakta om Abubakar


Befolkningsmätaren:
Trendmätaren:

Abubakar på rövarspråket: Abobubobakokaror
Abubakar baklänges blir: Rakabuba

Hur många heter Abubakar?

258 män har Abubakar som förnamn, varav 197 har det som tilltalsnamn.
53 kvinnor har Abubakar som förnamn, varav 0 (eller färre än 10 st)har det som tilltalsnamn.
63 % av alla som heter Abubakar har det som tilltalsnamn vilket är en ganska hög andel.
Trenden för namnet Abubakar är starkt uppåtgående med en ökning på 100% (9 st) jämfört med föregående år (2019).

Namnsdag

Abubakar har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.
17,6 år
Snittåldern för män med namnet Abubakar minskar, föregående år var den: 18,2 år.


Antal nyfödda som fått namnet Abubakar

Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.

Pin It on Pinterest