Adian


Snabbfakta om Adian


Befolkningsmätaren:
Trendmätaren:

Adian på rövarspråket: Adodianon
Adian baklänges blir: Naida

Hur många heter Adian?

54 män har Adian som förnamn, varav 53 har det som tilltalsnamn.
32 kvinnor har Adian som förnamn, varav 31 har det som tilltalsnamn.
98 % av alla som heter Adian har det som tilltalsnamn vilket är en extremt hög andel.
Trenden för namnet Adian är starkt uppåtgående med en ökning på 100% (9 st) jämfört med föregående år (2019).

Namnsdag

Adian har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.
4,1 år
Snittåldern för män med namnet Adian minskar, föregående år var den: 4,8 år.
14,0 år
Snittåldern för kvinnor med namnet Adian ökar, föregående år var den: 13,2 år.


Antal nyfödda som fått namnet Adian

Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.

Pin It on Pinterest