Ahad


Snabbfakta om Ahad


Befolkningsmätaren:
Trendmätaren:

Ahad på rövarspråket: Ahohadod
Ahad baklänges blir: Daha

Hur många heter Ahad?

92 män har Ahad som förnamn, varav 48 har det som tilltalsnamn.
17 kvinnor har Ahad som förnamn, varav 0 (eller färre än 10 st)har det som tilltalsnamn.
44 % av alla som heter Ahad har det som tilltalsnamn vilket är en relativt låg andel.
Trenden för namnet Ahad är starkt uppåtgående med en ökning på 100% (2 st) jämfört med föregående år (2019).

Namnsdag

Ahad har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.
30,0 år
Snittåldern för män med namnet Ahad minskar, föregående år var den: 34,3 år.


Antal nyfödda som fått namnet Ahad

Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.

Pin It on Pinterest