Christer


Snabbfakta om Christer

Ursprung: Romerskt
Äldsta belägg i Sverige: 1480-talet

Befolkningsmätaren:
Trendmätaren:

Christer på rövarspråket: Chochrorisostoteror
Christer baklänges blir: Retsirhc

Hur många heter Christer?

58 643 män har Christer som förnamn, varav 24 799 har det som tilltalsnamn.
Ingen (eller färre än 10) kvinnor i Sverige bär namnet.
42 % av alla som heter Christer har det som tilltalsnamn vilket är en relativt låg andel.
Trenden för namnet Christer är starkt uppåtgående med en ökning på 100% (2 st) jämfört med föregående år (2019).

Namnsdag

Christer har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.
58,5 år
Snittåldern för män med namnet Christer minskar, föregående år var den: 58,6 år.


Antal nyfödda som fått namnet Christer

Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.Trenden för Christer de senaste 100 åren

Då Christer är ett av de 100 vanligaste namnen i Sverige finns statistik för de senaste 100 åren. Diagrammet visar antalet namngivna per år med start 1919 till och med 2018. Statistikkälla: SCB
Obs! Före år 1998 visas endast statistik om det var minst 10 namngivna per år, därför visas till exempel 9 namngivna ett år som 0.


Pin It on Pinterest