Christer


Snabbfakta om Christer

Ursprung: Romerskt
Äldsta belägg i Sverige: 1480-talet

Befolkningsmätaren:
Trendmätaren:

Christer på rövarspråket: Chochrorisostoteror
Christer baklänges blir: Retsirhc

Hur många heter Christer?

58 643 män har Christer som förnamn, varav 24 799 har det som tilltalsnamn.
Ingen (eller färre än 10) kvinnor i Sverige bär namnet.
42 % av alla som heter Christer har det som tilltalsnamn vilket är en relativt låg andel.

Namnsdag

Christer har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.
58,5 år
Snittåldern för män med namnet Christer minskar, föregående år var den: 58,6 år.


Antal nyfödda som fått namnet ChristerTrenden för Christer de senaste 100 åren

Då Christer är ett av de 100 vanligaste namnen i Sverige finns statistik för de senaste 100 åren. Diagrammet visar antalet namngivna per år med start 1919 till och med 2018. Statistikkälla: SCB
Obs! Före år 1998 visas endast statistik om det var minst 10 namngivna per år, därför visas till exempel 9 namngivna ett år som 0.


Pin It on Pinterest