Ove


Snabbfakta om Ove

Ursprung: Nordiskt
Äldsta belägg i Sverige: 1430-talet

Befolkningsmätaren:
Trendmätaren:

Ove på rövarspråket: Ovove
Ove baklänges blir: Evo

Ove, eller Owe, är ett mansnamn med danskt ursprung och användes fram till 1800-talet främst i Skåne, men blev sedan vanligt i hela Sverige. Namnets betydelse är omtvistat, i Danmark menar man att det har samma ursprung som Åge/Åke, medan man i Sverige oftast hävdar att det har sitt ursprung i det fornnordiska Agh - egg, men det kan även ha sitt ursprung i ordet agi- oro, fruktan.

Ove var ett modenamn på 1940-talet, och idag får knappt några barn namnet annat än som andranamn. 31 december 2005 fanns det totalt 37 071 personer i Sverige med namnet, varav 10 919 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 99 pojkar namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 13 februari (1986-1992: 15 april, 1993-2000: 8 maj).

En tysk variant är namnet Uwe.

Källa: Wikipedia

Hur många heter Ove?

30 564 män har Ove som förnamn, varav 8 504 har det som tilltalsnamn.
Ingen (eller färre än 10) kvinnor i Sverige bär namnet.
28 % av alla som heter Ove har det som tilltalsnamn vilket är en väldigt låg andel.
Trenden för namnet Ove är starkt uppåtgående med en ökning på 100% (2 st) jämfört med föregående år (2019).
66,3 år
Snittåldern för män med namnet Ove minskar, föregående år var den: 66,7 år.


Antal nyfödda som fått namnet Ove

Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.

Pin It on Pinterest