Populära könsneutrala namn på B

Det finns 3 populära könsneutrala namn som börjar på B.
B
Det finns 3 populära könsneutrala namn på B. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 80 st (år 2020)
76 flickor & 4 pojkar
+ 12 st (år 2020)
3 flickor & 9 pojkar
+ 5 st (år 2020)
2 flickor & 3 pojkar

Pin It on Pinterest