Populära pojknamn på G

Det finns 35 populära pojknamn som börjar på G.
G
Det finns 35 populära pojknamn på G. Namnen är sorterade i populärast till minst populär. Namn som minst 2 personer fått under år 2020 är med i vår lista.
+ 379 st (år 2020)
+ 192 st (år 2020)
+ 69 st (år 2020)
+ 44 st (år 2020)
+ 40 st (år 2020)
+ 35 st (år 2020)
+ 23 st (år 2020)
+ 21 st (år 2020)
+ 19 st (år 2020)
+ 16 st (år 2020)
+ 13 st (år 2020)
+ 10 st (år 2020)
+ 6 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 5 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
2 flickor & 2 pojkar
+ 4 st (år 2020)
+ 4 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 3 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)
+ 2 st (år 2020)

Pin It on Pinterest