Efternamnet Antonescu


Snabbfakta om Antonescu


Antonescu på rövarspråket: Anontotononesoscocu
Antonescu baklänges blir: Ucsenotna

Hur många har Antonescu som efternamn?

14 har Antonescu som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntonescuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest