Efternamnet Appelö


Snabbfakta om Appelö


Appelö på rövarspråket: Apoppelolö
Appelö baklänges blir: öleppa

Hur många har Appelö som efternamn?

19 har Appelö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AppelöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest